Förändringsarbete på recept

2022-08-24
En eloge till Region Västerbotten

Under sommartiden har regionerna i Sverige ett extra ansträngt läge. I vanliga fall brukar pusslandet för att säkerställa vård samtidigt som medarbetarna får sin välförtjänta vila vara en utmaning. Men såhär sommaren efter pandemin har det varit extra utmanande.

I detta exceptionellt ansträngda läge vill vi på iTid ge en eloge till Region Västerbotten, som med Tommy Svensson och Brita Winsa i spetsen, som trots detta kämpar på med sitt verksamhetsnära förbättringsarbete.

iTid får följa med regionen på deras förbättringsresa av korsfunktionella patientflöden. Från primärvård till specialistvård och allt däremellan. I de korsfunktionella flödena samlas personer med olika kompetenser och erfarenheter för att tillsammans, med sina olika perspektiv, hitta bättre lösningar för helheten. I arbete tar de stöd av regionens vägledande principer – Rätt sätt, Rätt plats och Rätt tid.

Ett annat förbättringsarbete som rullar på är ett projekt för införande av arbetssätt och strukturer kring produktion och kapacitetsstyrning som ska hjälpa verksamheten att fatta kloka och faktabaserade beslut i Rätt tid.

Har du också fullt upp i verksamheten…. tar du dig tid för förbättringar?