Förnyad leverans av utbildningen Produktionsutveckling Industri 4.0

2020-06-15
iTid får förnyat förtroende att, tillsammans med Yrkesakademin, driva utbildningen Produktionsutveckling Industri 4.0. Nu på tre orter i Sverige.

Det är platserna Kalix/Piteå, Örnsköldsvik samt Falun som kommer att vara huvudorter för utbildningarna 2020 & 2021 även om större delen av utbildningen sker på distans.

För Kalix/Piteå samt Örnsköldsvik startar utbildningarna efter sommaren och utbildningen med huvudort Falun drar igång efter årsskiftet 2021. Till den utbildningen finns fortsatt möjlighet för intresserade att deltaga på utbildningen att lämna in ansökan här:

Ansökan Falun

Om ni som företag är intresserade av att bidra till utbildningen exempelvis genom att ta emot studiebesök, gästföreläsa (online) eller praktikplatser m.m. kontakta tommy.stridh@itid.se.

Läs mer om Yrkesakademins utbildning – Produktionsutveckling Industri 4.0