Förnyat förtroende på Treehotel

2023-09-29
Vi har under föregående och innevarande år arbetat med verksamhetsutveckling på Treehotel och nu har vi fått förnyat förtroende.

Denna gång  genom att ta fram en budgetprocess och stötta i årets budgetläggning. Annica Wållberg med lång erfarenhet av hotell- och restaurangbranschen tar sig an uppdraget.