Förstärkning på Skellefteå kontoret

2021-11-03
Skellefteå-kontoret har fått ytterligare en kompetent medarbetare.

Vi hälsar Caroline Häggström välkommen till
oss på Skellefteåkontoret. Caroline är utbildad civilingenjör i Kemiteknik med
en licentiatexamen i Kemisk teknologi.

Det blir en bra tillgång till vår strävan till en framtid där vi bor.