Fortsatt coaching av ledare på Skelleftekraft

2020-01-11
iTid får fortsatt förtroende för coaching av ledare på Skellefteåkraft

iTid har i ett flertal år stöttat Skellefteåkraft i deras utvecklingsresa för arbete bl.a. med värderingar, principer, arbetssätt och ledarskap.

Vi är glada att förtroendet fortsätter för coaching av ledare för att uppnå de mål vi tillsammans strävar efter och en framtid där vi bor.