Fortsatt förtroende på Boliden Rönnskär

2024-05-07
Med en väl inarbetad metodik har vi fått förtroendet för fortsatt leverans vilket kommer innefatta arbete med flertalet sektioner ute på ”skäret”

iTid har fått fortsatt förtroende att leverera Kompetensinventering  – KHUL (Kompetens, Hållbar Utveckling och Lärande) på Boliden Rönnskär.

Vill du veta mer om vår metodik så kontakta oss gärna för dialog.