Framtagandet av EPD:er hos Stenvalls Trä AB

2023-05-09
iTid stöttade Stenvalls Trä AB med framtagandet av EPD:er sk miljövarudeklarationer av trävaror.

När lagen om klimatdeklaration trädde i kraft i januari 2022, måste byggherrar förändra sitt sätt att planera byggprojekt och hur de upphandlar byggmaterial. Stenvalls Trä AB som är en leverantör av byggmaterial måste anpassa sig efter nya krav och deklarera sina produkter.

Stenvalls Trä AB erbjuder ett brett sortiment av sågade och förädlade träprodukter samt pellets och kutterspånbalar som produceras av sågverksbiprodukter.

Projektet med framtagandet av EPD:er pågick mellan juni 2022 och mars 2023, och nu är EPD:er för alla samtliga produkter publicerade och tillgängliga på EPD Hub portal/bibliotek EPD-Hub (epdhub.com) eller på Stenvalls Trä AB websida: Dokument – Stenvalls Trä .

 

Vill du veta mer om EPD:er? Hör av dig till mig

Levererande konsult i projektet:

Daria Sas