Frukostseminarium Gävle 9/4

2024-03-26
Känner du igen dig i att det finns många olika planer för samma sak eller att planeringen ofta förändras? Upplevs inte leveranssäkerheten som tillräckligt bra, att ledtiden från order till leverans är för lång, eller att lagren har för låg omsättningshastighet? Då är det dags att ta kontroll över sälj- och verksamhetsplaneringen!

Vår kollega Fredrik Johansson är expert inom området sälj- och verksamhetsplanering (även kallad taktisk planering) och han visar på hur en väl utarbetad sälj- och verksamhetsplanering kan vara avgörande för att undvika fallgropar och maximera framgången för ditt företag. Genom konkreta exempel och praktiska insikter delar han med sig av hur du kan arbeta med detta hos dig.

Vanliga symptom på att en väl utformad sälj- och verksamhetsplanering hos exempelvis en tillverkande företag är:

  • Stora lager med låg omsättningshastighet
  • Leveranssäkerheten är inte tillräckligt bra
  • Ledtiden från order till leverans är för lång
  • Det finns många olika planer för samma sak
  • Planeringen är ryckig med ständiga ändringar

Bristen på gemensam information skapar buffertar och beslut fattas på baserade på ”lokal” information där avdelningar ofta saknar tillit tillvarandra.

Frukostseminariet är en unik möjlighet att lära dig från en expert inom området och få konkreta verktyg för att förbättra ditt företags prestanda. Dessutom är frukosten en utmärkt möjlighet att nätverka med andra deltagare och utbyta erfarenheter.

Välkommen till detta inspirerande evenemang där vi tillsammans utforskar vikten och möjligheterna med sälj- och verksamhetsplanering.

 

Anmäl dig till: mans.montell@itid.se

Vi håller till på DoSpace Drottningen, Drottninggatan 18 i Gävle.