Frukostseminarium Umeå 24/5

2024-04-26
Att gå från ord till handling – med Skellefteå Krafts coahcingprogram för ledare

För att stå starka i de snabba, spännande och viktiga omställningarna i samhället och energibranschen såg Skellefteå Kraft ett behov av att hela organisationen är riktigt bra på att förbättra sina arbetssätt. Detta för att kontinuerligt kunna möta nya behov/krav, nya kunskaper och nya förutsättningar.

Åse Lindström på Skellefteå Kraft kommer och berättar om företagets coachprogram för ledare inom Skellefteå Kraft, i syfte att stärka ett principstyrt förbättringsarbete i hela verksamheten.

Alla medarbetare har frihet, mandat och ansvar att bidra i förbättringsarbetet. Programmet på Skellefteå Kraft handlar om att gå från ord till handling, med hjälp av rätt ledarbeteenden. Genom att utveckla ledare och medarbetare utvecklar de i sin tur verksamheten.

Program:

07:30 Frukost

08:00 Föredrag

08:45 Reflektioner och frågor

09:00 Avslut


Plats:

iTids kontor på Sveagatan 3B Umeå

Anmäl dig här