24/2 Frukostseminarium Umeå – Varför fokusera på användarna?

2023-02-01
Johanna Liljedahl på iTid berättar om vad UX Design är och varför det är så bra att involvera användarna i utvecklingsarbeten.

Har ni funderat på användarperspektiv när ni identifierar, analyserar och utvärderar behov vid exempelvis utveckling av tjänster och system? Hur förhåller ni er till det vid utveckling av nya arbetssätt och kartläggning av processer? Bli inspirerad av värdet som finns med att jobba utifrån användarupplevelser vid förbättringar så att era produkter och tjänster passar människors behov.

Fredag 24 februari är du varmt välkommen på en matnyttig frukost där vår Johanna delar med sig av sin kunskap och du kan träffa likasinnade och dela erfarenheter. Fika serveras från 07:30, själva seminariet börjar 08.00.

Johanna Liljedahl  är utbildad civilingenjör med inriktning mot interaktionsdesign och har bland annat jobbat med projektledning, organisationsfrågor, användarcentrerad design och produktutveckling av både hårdvaru- och mjukvaru produkter. Hon har dessutom flera års erfarenhet från produktionsindustrin med tillverkning av tunga fordon.

Mer information och anmäl via länk: https://eu.invajo.com/l/RdYEn0Qc8b