Fullsatt frukostseminarium

2024-05-23
Frukostseminariet den 39/5 om pincipstyrt förbättringsarbete på vårt Umeåkontor är fullsatt.

Frukostseminariet där Åse Lindström, som är avdelningschef på Skellefteåkraft inom verksamhetsutveckling och ledningssystem, berättar om principstyrt förbättringsarbete lockar många och är nu fullsatt!

Välkommen tillbaka på vårt nästa frukostseminarium under hösten!