Innovationsplattform

2020-11-01
iTid har tillsammans med LTU Business vunnit Luleåkommuns upphandling för att tillsammans med kommunen ta fram och implementera en innovationsplattform för verksamheten.