2023-04-28
Det är ingen tvekan om att AI har gjort stora framsteg och förändrat och kommer att förändra våra liv. Men…

Är AI på väg mot toppen av överdrivna förväntningar?
Jag är fascinerad och djupt imponerad över vad man kan göra med chatGPT och andra AI-program. Det är ingen tvekan om att AI har gjort stora framsteg och förändrat och kommer att förändra våra liv ytterligare. Men jag har också funderat över om vi kanske har överdrivna förväntningar på vad AI ska åstadkomma i närtid. Precis som vi hade inför 2000-talet med dotcombubblan. Jag tror att vi är på väg mot toppen på Gartners Hype Cycle-kurva. Här är tre exempel:

1️⃣ Mediernas inverkan: Sensationella rubriker om AI:s förmåga att lösa världens problem kan ge en snedvriden bild av teknologins verkliga kapacitet. Dessutom har detta intensifierats på senare tid. Dessa berättelser kan skapa en känsla av att AI är mer avancerat än vad det egentligen är, vilket bidrar till att vi befinner oss i stadie 2 på kurvan.

2️⃣ Begränsad mognad inom vissa områden: Även om AI har gjort stora framsteg inom vissa områden, finns det fortfarande mycket utvecklingsarbete kvar inom andra, såsom generell AI eller överföringsinlärning. I dessa fall kan vi argumentera för att AI befinner sig i stadie 2, eftersom teknologin inte har mognat tillräckligt för att leva upp till de högt ställda förväntningarna. Här bidrar varningsropen från Elon Musk och andra experter till en ökad hype.

3️⃣ Överdrivna förväntningar på arbetsmarknaden: Många tror att AI kommer att revolutionera arbetsmarknaden och eliminera eller skapa många jobb inom en snar framtid. Även om AI säkerligen kommer att påverka arbetsmarknaden, kan dessa förväntningar vara överdrivna och leda till förhastade beslut.

Vad tror ni? Tror ni att AI befinner sig i stadie 2 på Gartners Hype Cycle, eller är vi redan på väg mot en mer realistisk syn på AI:s potential och dess inverkan på våra liv?