Balans i livet kräver mod att avgränsa

2021-10-28
Det är inte ovanligt att ett förbättringsarbete väcker nya förbättringsidéer. Arbetet sväller och uppdraget drar iväg på ett sätt som inte var tanken från början. Därför är det viktigt för både kunden och leverantören att gå in i projekt med tydlighet och gemensamma förväntningar.

Alla som jobbar med förbättringsarbete vet att det arbetet har en tendens att svälla. När man börjar lyfta på några stenar upptäcker man snart fler förbättringar som har potential att göra verksamheten ännu starkare. Detta är en utmaning, både för kunden och den enskilda konsulten att hantera.

Att redan från början vara tydlig med vad uppdraget innebär, hur det ska avgränsas och vilka förväntningarna är, är därför en viktig nyckel. Det skapar en trygghet i projektet, både för kunden, konsulten och alla andra som är inblandade i projektet.

Att bygga projektet på tydlighet och samsyn är också en förutsättning för att alla parter ska bli nöjda med arbetet.

Men visst kan det vara svårt. I vissa fall kan det till och med vara nödvändigt att göra vissa förändringar inom nya områden som man från början inte hade tänkt jobba med. I andra fall blir man som konsult engagerad, upptäcker fler vägar till förbättring och fler möjligheter att göra kunden mer effektiv, lönsam och framgångsrik.

Då är det viktigt att komma ihåg sitt uppdrag – att jag som konsult är där för att stötta kunden i förbättringsarbetet och hjälpa dem till nya beteenden, ökad insikt och kompetens att själva leda och driva förbättringsarbetet vidare. Vi vill ju bygga en framtid där vi bor, då måste vi också hitta redskapen för att förbättringsarbetet blir robust och hållbart i längden.

Tänk långsiktigt: Vad klarar vi av att ta oss an med de resurser vi just nu har till förfogande?

En viktig insikt i detta arbetet är att vi inte kan göra allt på en gång. Om man under arbetets gång inser att förbättringsprojektet kräver ytterligare insatser – stanna då upp och prata om det gemensamt. Är detta något som kan vänta eller måste vi utvidga projektet? Med tydlighet och samsyn blir det också enklare för alla inblandade att se vägen framåt.

För den ambitiöse förbättringsledaren handlar det dessutom om att värna om balansen i livet. Att hålla projektet på en rimlig nivå och inte oreflekterat springa fortare av välvilja att leverera det allra bästa för kunden.

I allt förbättringsarbete gäller det därför att ha modet att avgränsa och föra en tydlig kommunikation om förväntningarna på insatsen. Det borgar för nöjdare kunder, mer engagerade medarbetare och en bättre struktur i förbättringsarbetet som gör våra företag där vi lever och bor starkare.