Digital Lean Construction för byggentreprenörer

2021-08-09
Framtidens hållbara byggande består av många pusselbitar, men den kommer också att med all säkerhet vara digital. Utöver självkörande lastbilar och robothundar så behöver vi också digitalisera både beslutsfattande och förbättringsarbetet. Enkelt uttryckt så behöver vi digitalisera Lean Construction för att snabbt plocka lågt hängande frukter genom en lärande organisation. Enkelt och svårt.

Men hur startar då en byggentreprenör med digitalisering?

Våra stora byggare, ett handfull i Sverige, har insett och kommit olika långt i att digitalisera byggarbetsplatsen; hantera brister i projektering, hantera kapacitetsbrister, styra materialflöde, minska klimatpåverkan och styra byggarbetsplatsen på distans. Men var börjar man som en entreprenör?

Det finns några saker som både forskning och mina egna erfarenheter pekar på. Det är ganska rättframt:

  • Börja använda Last Planner, eller börja planera smart, som jag säger. Det skapar åtagande och ger tidiga och robusta signaler på både risker och avvikelser.
  • Inför digitalt verktyg för att dela information, ritningar och planer. Min egen erfarenhet visar på att Teams är ett tillräckligt bra och enkelt sätt för att komma i gång med att hantera ritningar, planer och utestående frågor. Det minskar både stress och administration.
  • Inför ett enkelt digitalt verktyg för ändringshantering och fakturering. Få koll på läget och kapitalflödet. Det finns några bra produkter på marknaden. Använd dem.
  • Inför daglig styrning. Det handlar inte bara om ett morgonmöte utan det handlar om att ha en styrd agenda där vi tittar på arbetsmiljö, sunda aktiviteter och ändringar. Lär dig problemlösning genom att använda PDCA (Demingcykeln).
  • Börja följa upp ledtid. Inte för att underordna aktiviteter utan för att driva ut och synliggöra slöseri. Det kommer att ge dig ett högre resursutnyttjande. Använd data från digitala system.
  • Låt avvikelserna styra och prioritera din slöserijakt.

Det behövs bara grundläggande kunskap i förbättringsarbete, Lean Construction, som kombineras med ett smart sätt för digital styrning och uppföljning. Jag kallar det för digital Lean Construction. Enkelt och svårt.

Vill du diskutera digitalisering av byggarbetsplatsen så kan du kontakta mig.