Distans- och nätbaserad utbildning: Två sidor av samma mynt?

2020-05-25
För några månader sedan deltog jag i en introduktionsutbildning i pedagogik från YrkesAkademin. Redan när jag förberedde mig inför det första diskussionstillfället fick jag lära mig nya saker som i dagsläget har blivit ännu mer aktuellt.

Det nya som jag har lärt mig var att distansutbildning och nätbaserad utbildning är två olika modeller av utbildning. Visst har många av oss aldrig tänkt på det eller ens hört talas om det, eller hur? Varför skulle det vara viktigt att ta reda på?

Just nu har många skolor, högre utbildningar och organisationer lyckas ställa om till digital distansundervisning. Men vilken utbildningsmodell kommer de att erbjuda? Kommer det bli distansutbildning eller nätbaserad utbildning?

”Ett vanligt missförstånd är att distansutbildning och nätbaserad utbildning betraktas som synonyma begrepp ”, skrev Stefan Hrastinski i hans bok ”Nätbaserad utbildning”. Men det finns en fin linje mellan dessa begrep. Vid distansutbildning har fokus varit på att förmedla kursmaterial till individer eller grupper, dvs ”en till många” eller från lärare till kursdeltagare. Vid nätbaserad utbildning drar man nytta av de tekniska möjligheterna till lärandet och kommunikation. Nätbaserad utbildning har mer fokus på sociala perspektiv på lärande, för att kursdeltagarna kan förmedla sina kunskaper, dvs ”många till många”.

Pedagogik är en komplex vetenskaplig disciplin och bli en bra lärare är en process för sig. I många fall är en av de bästa utgångspunkterna för att bli bättre att förstå grundläggande idéer och definitioner. Dessa två modeller av utbildning skapar olika förutsättningar, förväntningar och strategier till hur kursdeltagarna ska kunna uppnå lärande.

Hur kan vi öka medvetenheten om skillnader mellan olika modeller av utbildningar på nätet och dra nytta av detta? Sådan kunskap är värdeskapande!