Ekonomi är inte längre den främsta triggern

2023-04-25
För konsultföretaget iTid har målet alltid varit detsamma – att skapa förutsättningar för livskraftiga verksamheter i Norrland. Tidigare har ekonomi varit den stora utmaningen, men idag är det något helt annat som triggar både uppdrag och medarbetare.

De stora industrisatsningarna i Norrland sätter spår. Det byggs överallt, industrierna skriker efter kompetens och med inflyttningen följer stora utmaningar för både nya och etablerade verksamheter. Man pratar om 100 000 nya jobb i Norrbotten och Västerbotten.

– Förändringen är påtaglig på många sätt, vi ser nya industrier växa upp och det finns en positiv känsla över det som händer. Det är häftigt att tänka sig att vi befinner oss mitt i epicentrum för den gröna omställningen, säger Pernilla Lirell, kontorschef för iTids Skellefteåkontor.

Vill se kunderna bli starkare

iTid är ett konsultföretag som är specialiserat på bland annat planering, digitalisering, hållbarhet och förbättringsarbete. Det är ett värderingsstyrt företag, unikt på många sätt i hur de ser på arbete, medarbetarskap och förhållandet till sina kunder.

– Vi brinner för det vi gör. Det handlar inte bara om att göra ett jobb, utan även om att se till att våra kunder blir långsiktigt livskraftiga. Vår idé är att det ska finnas goda jobb för våra barn och barnbarn, att de förändringar man gör ska vara på riktigt, säger Pernilla Lirell.

Företaget har sedan det grundades för 20 år sedan levt efter missionen ”Vi skapar en framtid där vi bor”. Då handlade det om att hjälpa företag att utveckla och vässa sina verksamheter så att jobben skulle stanna i Norrland. I dag har spelplanen förändrats totalt.

– Hotet handlar inte längre om utflyttning, utan om att hantera alla de utmaningar som den gröna omställningen för med sig.

Stor utmaning för regionen

Att växa med 100 000 nya jobb innebär i sig en enorm utmaning för regionen, men med det följer också andra utmaningar. Hur säkerställer man exempelvis att den snabba tillväxten sker på ett hållbart sätt? Och hur ser man till att samarbeta kring kompetensförsörjningen så att man inte kannibaliserar på varandra?

Lirell berättar att detta är något som de märker av i mötet med sina kunder. Tidigare har ekonomi ofta varit drivkraften för förändring, men på senare tid har de märkt av ett skifte. I den gröna omställningen har miljö och klimat hamnat mer i fokus, och allt fler företag inser dessutom att det krävs mer än ett jobberbjudande för att locka kompetens till regionen.

– Förutsättningarna har förändrats. Vi jobbar både med stora industrier som Boliden och LKAB, som är mitt i omställningen, men även med små företag som plötsligt befinner sig i en helt ny situation. För dem är detta en stor utmaning.

Nya drivkrafter för förändring

För att vara attraktiv måste man kunna erbjuda ett meningsfullt arbete där medarbetarna kan växa och bidra med sin kompetens, men även får utrymme för balans i livet.

– Våra arbetssätt har egentligen inte förändrats, men vi märker att det är en annan trigger som gör att man vill ha vårt stöd. Ekonomi är förstås fortfarande viktigt, men det finns ett större intresse av att se vilka resultat förbättringsarbetet ger även ur ett socialt och ekologiskt perspektiv.

Hon ser även hur iTid som företag utvecklats över åren, via de tre hållbarhetsperspektiven ekonomi, ekologi och social hållbarhet. Då, för 20 år sedan, hjälpte de norrländska bolag att skapa lönsamhet genom att sänka kostnader, minska kapitalbindning och stärka kundefterfrågan. Kortare leveranstider, bättre kvalitet och snabbare service var i fokus, något som idag är en självklar del i den ekonomiska hållbarheten.

Nya frågor på agendan

För tio år sedan såg de en förändring där social hållbarhet hamnade mer i fokus. Allt fler tjänstemän blev långtidssjukskrivna och många företag insåg att ledarskap och medarbetarskap blev allt viktigare för bolagets utveckling.

För fem år sedan togs det första spadtaget till Northvolts etablering i Skellefteå. Gruv- och stålindustrin beslutade att satsa på den gröna omställningen. Tillståndsprocesser och miljöfrågor har sedan dess legat högt på företagens agendor. Ekologisk hållbarhet är idag en förutsättning för överlevnad.

– Idag beskriver många medarbetare hos oss att de jobbar för att rädda världen, lika många drivs av att det ska finnas jobb för barn och barnbarn. Det kommer att krävas lönsamhet och effektivitet i befintlig industri för att klara av att driva den gröna omställningen.

Alla behövs, speciellt här i norr där vi behöver bli 100 000 fler, avslutar Pernilla Lirell.