En digital tvilling i byggprocessen

2021-09-17
Lite slarvigt uttryckt består en digital tvilling av tre saker. För det första finns det en digital beskrivning av byggnadsverket. För det andra så finns det processdata som kopplas till tvillingen. För det tredje så finns det en digital tråd, eller länk, som sammanbinder det som händer i verkligheten med den digitala representationen i molnet.

Processdata kan vara enhetstider, placering och utformningen av den temporära fabriken eller position människor och material i rörelse i produktionsfasen. I förvaltningsprocessen är det rörelsesensorer för säkerhet, komfort och energioptimering, men det är också alla våra förvaltningsobjekt såsom ventilationsaggregat eller låssystem och som är uppkopplade, det vill säga internet of things.

Digitala tvillingar kan användas för att effektivisera resursnyttjandet i byggnadsverkets hela livscykel, eftersom vi kan optimera energianvändning, underhåll av själva fastigheten men också underhåll av enskilda förvaltningsobjekten. Om vi ska ha underhåll av en maskin, exempelvis ventilationsaggregatet, så blir det dyrare än om vi får ett oplanerat stopp jämfört med att ha ett planerat stopp. Oplanerade stopp innebär att hyresgäster får sämre levnadsvillkor och komfort under en period. Det kan dessutom innebära minskade intäkter för fastighetsägaren. Planerat stopp innebär att vi kan boka utrustning, tekniker och tid för att göra reparationen och på så sätt få ned leveranstider, kostnader och kundnöjdhet.

Hur ska en beställare börja med digitala tvillingar?

Det viktiga är att påbörja läroprocessen med exempelvis ett pilotprojekt. På så sätt börjar beställaren bygga upp kompetens och förmåga att ställa krav. Det viktiga är dock att få ordning på era processer oavsett om det är byggproduktion, förvaltning eller underhåll. Det är först när ni har ordning på processerna som ni kan börja digitalisera för att sedan automatisera i syfte att skapa riktigt kundvärde.

Vill du prata digitala tvillingar så får du gärna höra av dig till mig.

Länk till Whitepaper Digital Tvilling i Wikiformat: https://bit.ly/3yhyUbX

Länk till BIMpodden: https://bimpodden.se/episod-69-innovationsekosystemet-lonar-det-sig-med-en-fastighetsnara-digital-tvilling-idag/