En stark organisation i arbete

2021-09-12
Vi människor kan föreställa oss de mest komplicerade saker. Det är det som gör det möjligt för oss att driva företag och bygga företagsorganisationer. Men komponenterna i ett företag finns att återfinna i naturen kring oss. Alla delar har vi inte skapat själva.

Under en kort med fin campingtur med familjen uppmärksammades jag av ljudet från en organisation i arbete. Ett vackert V-formad flyttstråk av tranor förflyttade sig från sina marknader i norr till  vintermarknaden i söder. Jag beundrade formationen och dess flykt mot ett tydligt mål.

Men plötsligt hände något. En del av den flödesinriktade organisationer bröt sig loss och bildade en egen falang. Var det ett utbrytningsförsök? Eller ville de bara göra det tydligt för ledningen att det fanns ett par eftersläntrare som halkat efter? Ledningen reagerade direkt. Ledaren som leder flykten genom tydliga visioner och omvärldsorientering, fick växla om till att vara mera operativ och försöka samla information om det nya som inträffat, och sedan organisera om styrkorna och finna riktningen igen med gemensam kraft. Under tiden så var det något som liknade förvirring. Verksamheten lyckades inte under denna tid leverera de antal meter av resa som förväntades av dem. Det pågick under några minuter men jag kunde tydligt se hur samarbetet enade och gav ny styrka till flocken.  Kraftsamlingen gav resultatet och man tog upp det tidigare arbetet med riktning mot vintermarknaden. Kanske med nya ledare, fostrade inom den egna organisationen och med fler medarbetare med känsla av sammanhang.

Det är en uthållig organisation. Många år av erfarenhet. De tar alla hjälp när de behöver det. Tålmodigt strävar de vidare över trädtopparna med vetskapen att de kommer att hända igen. Det finns en grundvärdering att alla skall med och att det behöver vara hållbart för en lång tid framåt. Deras verksamhet kommer att hålla längre än de flesta andra.

Men jag kan ha fel. De kanske bara var på semester!