Flexibel produktion

2019-12-29
iTid bistår företag med att skapa en mer flexibel och flödeseffektiv produktion.

Ett sådant företag är Brokk, världsledande i fråga om att utveckla och tillverka fjärrstyrda rivningsmaskiner. Företagets kultur av innovation och utveckling har lett till ett allt bredare produktprogram och nöjda kunder – som ställer allt högre krav på kortare leveranstider.

För att möta utmaningen behövde Brokk ställa om till en flödesorienterad produktion. Företaget hade arbetat med Lean och infört Daglig styrning, men anlitade iTid med två syften:

  1. Skapa variantflexibilitet i produktion och halvera ledtid, kvalitetsavvikelser och nedlagd arbetstid per produkt
  2. Skapa en lärande organisation som håller en hög förbättringstakt, utan konsultstöd

iTid arbetade på plats hos Brokk tre dagar i veckan under nästan ett års tid. Bland annat genomfördes en workshop med monteringsorganisationen och dess ledning för att skapa ett gemensamt mål samt förankra nödvändiga förändringar. För att korta genomloppstiden var det även viktigt att utveckla produktionsplaneringen.

I snitt infördes mer än en dokumenterad förbättring per dag.

Resultat

Brokk har med stöd av iTid utvecklat sin produktion av tunga rivningsmaskiner. Personalen lyckades med stöd av iTid halvera genomloppstid och antalet fel i slutkontrollen. Dessutom lyckades man omorganisera verksamheten från montage i stationer till ett flexibelt produktionsflöde.

Delmålet med att skapa en lärande organisation med en hög förbättringstakt uppfylldes genom att en operatör lyftes upp till teamledare. Nu finns en fungerande struktur för förbättringsarbetet samt praktisk erfarenhet av effektiv problemlösning i verksamheten.

”När vi startade Företagslyftet på Brokk var vi på det klara med att vi skulle jobba med Lean i praktiken för att åstadkomma tydliga och bestående förändringar i vardagen. I iTid hittade vi en partner som hjälpte oss att visa vägen från teori till verklig handling. De tvekade inte att kavla upp ärmarna och gå före och visa vägen.”

Martin Krupicka, VD Brokk