Framtidens fabrik är digital

2021-06-09
Framtidens fabrik består av många delar men den kommer att vara digital. Förutom automatiserade truckar och robotar behöver vi också digitalisera beslutsfattandet. Dessutom finns det ett behov av att digitalisera förbättringsarbetet. Enkelt uttryckt behöver vi digitalisera Lean i våra fabriker för att nå ytterligare produktivitetsökningar.

I dagens tillverkningssituation behöver vi få kontroll på kapacitetsbrister och flaskhalsar, minska klimatpåverkan och kostnader för att möta internationell konkurrens, samt öka flexibiliteten i produktionen. Vi har också förstått, efter pandemin, att vi ska kunna styra verksamheten från distans när det behövs.

Hur gör man då för att göra allt detta samtidigt?

Strategin är enkel och det går snabbt att ta hem de initiala vinsterna. Det tar dock tid att bemästra strategin. Här är några fundament:

  • Börja mäta produktivitet, med TAK eller OEE (Overall Equipment Effectiveness)
  • Digitalisera och helst automatisera mätningen
  • Inför digitala morgonmöten med problemlösning baserat på PDCA (Demingcykeln). Data hämtar du från mätningen.
  • Fånga upp avvikelser och störning digitalt – låt det leda och prioritera din slöserijakt.
  • Skapa en digital realtidsöversikt av fabriken för att minska stress
  • Minska administration genom att digitalisera informationsflöden och rapportering

Det behövs alltså en grundläggande kunskap om förbättringsarbete (www.produktionslyftet.se) och kombinera det med digitalisering av övervakning, larm och rapportering (www.goodsolutions.se). Man skulle nästa kunna kalla det för digital Lean.

Vill du diskutera effektivitet i dina fabriker så kan du höra av dig till mig.