Framtidens Luleå

2023-02-24
Luleå kommun ska bidra till framtidens Luleå, ett hållbart och attraktivt Luleå med plats för minst 100 000 Luleåbor. För att kunna möta framtidens utmaningar behöver Luleå kommun tänka nytt, hitta nya arbetssätt och samarbeta över gränser.

iTid har tillsammans med LTU Business och Luleå Kommun arbetat med att ta fram en innovationsplattform. Plattformen innehåller verktyg och kompetenshöjande aktiviteter för innovativt utvecklingsarbete, vilket är en användarcentrerad metod för att lösa komplexa problem tillsammans med andra.

iTid har framför allt bidragit kring de kompetenshöjande aktiviteterna hur kommunen kan skapa struktur och kultur för innovativt utvecklingsarbete. Struktur handlar om hur man skapar ett systematiskt arbetssätt i form av bland annat möten, uppföljning och beslutsvägar. Kulturdelen fokusera på att skapa ett öppet klimat, där medarbetarna blir medskapare som vågar testa och experimentera.

Det har varit lärorikt och roligt att arbeta tillsammans med Luleå kommun och LTU Business. Arbetet med innovationsplattformen är början av Luleå kommuns resa och det skapa bli spännande att följa deras utveckling framöver.