Från Lean-utbildning till förståelse av egna utvecklingsmöjligheter

2021-06-03
Z-profil i Umeå tog hjälp av iTid för att få insikt i Lean-filosofin. Det som började som en utbildning ur kundens perspektiv, slutade däremot med att deltagarna började fundera över sina egna flöden och interna slöserier!

Z-profil i Umeå har många stora kunder som praktiserar Lean-filosofin. I ett led att bättre förstå sina kunder, tog de hjälp av iTid för att själva förstå vad Lean egentligen innebär.
En av de första frågorna till deltagarna på utbildningen var: ”Vad förknippar du med Lean?”. Svaren visade en ganska samstämmig bild om arbetssätt för industri, produktion, bilindustri, med en kunskapsnivå från ”aldrig hört talas om” till några personer med mer erfarenhet från att arbeta med Lean. Ungefär som det brukar vara på en arbetsplats där Lean inte ingår i det egna arbetssättet, men där vissa kan ha arbetat med det tidigare.

Den största insikten hos deltagarna under utbildningen var kanske däremot inte det man förväntat sig, att enbart bättre förstå kunden. Istället blev hela deltagargruppen livligt engagerad i att bättre förstå sina egna flöden och processer ur ett leanperspektiv. Ett möjligt scenario är att arbeta bort många av sina interna slöserier (det röda), för att kunna lägga mer tid på det som verkligen ger värde och som medarbetarna helst vill arbeta med (det gröna).

Utbildningens sista frågeställning till deltagarna: ”Din lärdom/reflektion från utbildningen?” visar tydligt en förändrad syn och förståelse dels för kundernas arbetssätt, men kanske främst, en ny syn på sina egna arbetssätt och processer.