Hållbarhet i fokus? Vi har verktygen!

2021-08-18
Sammanfattningen av IPCC senast rapport bekräftar att vi måste agera både lokalt och globalt. Metoderna finns där. Vi behöver bara ändra våra tankemodeller och komplettera ensidig kostnadsfokus med hållbarhetsfokus. Vi på iTid har verktygen för att möta industrins utmaning.

Det viktigaste som plockas ur rapporten är:

  • Det är entydigt: Mänsklig aktivitet värmer planeten
  • CO2 -nivåerna stiger snabbare än någonsin
  • Extremt väder ökar och kommer att öka
  • Våra hav blir varmare, surare och havsnivån kommer att stiga
  • Många förändringar har nått den punkt att de inte går att backa
  • Vi kan fortfarande agera för att minska effekterna på bästa scenariot, men också förhindra det värsta scenariot

Verktygen för att möta detta är:

  • Utveckla din strategi för att inkludera hållbarhet. Vi har länge arbetat med utmaningsdriven utveckling och coachande förhållningssätt för att genomsyra hela organisationen.
  • Implementera verksamhetssystem som stöttar realisering av strategin.
  • Fokusera på resursslöseri och arbeta med slöserijakt för att minska resursförbrukning, onödiga transporter och spill. Använda värdeflödesanalys för att optimera processer. Ett bra sätt är att arbeta med vår partner Produktionslyftet.
  • Digitalisera och automatisera uppföljning av produktionsutfall och slöseri. Basera beslut på fakta. Ett sätt som vi arbetat med är att implementera produktionsuppföljningssystem såsom Good Solutions RS Production.

 

Vill du prata om vilka verktyg ni behöver använda er av så får du gärna kontakta mig!

Länk till sammanfattningen: https://ideas.ted.com/new-sixth-ipcc-report-on-climate-change-key-takeaways/