Halverad ledtid, halverad kapitalbindning, halverad materialhantering…

2023-06-08
…med ökad output och minskad stress bland personalen men utan investeringar i IT-system. iTid har hållit en utbildning i produktionsutveckling mot industri 4.0. Nu har en ny klass gjort sina examensarbeten. Varje år lämnas några rapporter in med ett briljant arbete bakom. Bilden är resultatet av 8 veckors praktik av en, på riktigt, engagerad student. Vad är det han har förstått?
Han har förstått att …
• kapitalbindning i buffertar är en bisak relativt problemen de skapar i flödet så som upplevd stress på operatörer i efterkommande operation, svårt att få överblick, utrymmesbrist och att det tar lång tid att få igenom prioriterade order.
• enkel, taktad, utjämnad veckoplanering gör att alla operatörer enkelt har koll och inte behöver lägga tid på att planera, förstå planering eller göra onödiga omställningar.
Framför allt har han förstått att göra ett produktionsflöde visuellt och enkelt räcker mycket långt och undviker administration och investering i IT-stöd.
Dessutom har han fått stort förtroende under gott ledarskap samt mandat att påverka och involvera berörda individer.
Gör det enkelt! Zooma ut… …Se helheten… …Städa era processer… …Digitalisera det som, på riktigt, är viktigt!