Hur kan vi hjälpas åt att skapa tid?

2022-04-14
Eller vikten av att säkerställer att ägarskapet för de avtalade och förväntade resultat övergår från projektet till att fortsatt efterlevas i kundens organisation.
  • Hur säkerställer vi att det vi som verksamhetsutvecklare åtar oss ute hos våra kunder har bäring och långsiktighet?
  • Vem ska ha ägarskapet för projektet? Internt/externt?
  • Hur säkerställer vi att de avtalade och förväntade resultaten uppfylls?
  • Hur säkerställer vi att ägarskapet för de avtalade och förväntade resultat övergår från projektet till att fortsatt efterlevas i organisationen.

Vår mission som företag och verksamhetsutvecklare är att skapa en framtid där vi bor genom att tillfredsställa alla intressenters behov. Samhälle, medarbetare, kunder och ägare.

Det som händer rätt ofta är att de organisationer och verksamheter som vi arbetar eller är i kontakt med inte alltid känner att de har tid att hantera ”stafettpinnen” varken under eller efter projekten. Det är ingens fel och vi vill absolut inte skylla på någon, utan det är bara att konstatera att det är en stor utmaning för våra kunder att ta del av och så småningom ta över ägarskapet för den framtida utvecklingstakten. Vi upplever att, hur tydliga vi än är i överenskommelse vid projektstart så kommer vi ofta till en punkt då något hos kunderna måste prioriteras högre, eller att den som är utsedd som projektledare måste prioritera något annat.

Med andra ord, det är inte alltid så lätt att ”byta det fyrkantiga hjulet mot ett runt, för vi har inte tid”. Ni känner igen bilden som i stort sett alltid visas, samtidigt som vi kanske ler lite för snett.

Hur kan vi hjälpas åt att skapa tid? Finns det några kloka tankar eller bra erfarenheter? I så fall, dela gärna med er av dessa. Det viktiga är ju trots allt att vi hela tiden jobbar för att skapa oss tid för att ständigt förbättra.

Glad Påsk till er alla!!