IA systemet – mer än bara arbetsmiljö

2022-09-21
Många kanske känner till IA systemet då det har över 1,2 miljon användare och används idag av företag och organisationer i många olika branscher. Det är ett webbaserat system som stödjer det systematiska arbetet med att rapportera, följa upp och åtgärda händelser.

IA systemet är en förkortning av informationssystem om arbetsmiljö och det framtogs till en början främst för att hantera arbetsmiljöhändelser. Det är många som fortfarande tror att systemet enbart är anpassat för arbetsmiljö men med tiden har systemets utvecklats till att hantera fler typer av händelser som t.ex kvalitet, egendom, kränkningar etc. Detta medför nya möjligheter för företag att ha tillgång till mer stöd i ett etablerat system för fler typer av händelser och avvikelser.

Ett exempel på detta hittar vi på SSAB, SSAB använder sedan tidigare IA systemet för arbetsmiljö– samt miljöhändelser och nu ville de testa att anpassa IA systemet för att även hantera Driftstoppsstörningar och Kvalitetsavvikelser. Under 2021 fick iTid uppdraget att hjälpa Stålverket i Luleå med detta. Tillsammans med företaget utgick vi från nuläget, där Excel-listor användes för att dokumentera och följa upp, till att anpassa och ställa in IA systemet för att hantera detta. Det har medfört en rad förbättringar i verksamheten b.la. att i dag finns en bättre struktur, tydlighet i vem som gör vad och när, transparens då alla medarbetare har tillgång till systemet, det görs grundorsaksanalyser, lättare samverkan mellan avdelningar samt bra underlag till investeringar.

När man använder system som stöd i sitt arbete är det viktigt att utgå från de behov man har, hur fungerar det sätt vi arbetar på idag? Vad fungerar bra, vad vill vi förbättra? Hur skulle vi önska att det fungerar? När man vet vad man vill ha är det lätt att anpassa systemet efter varje företags unika behov genom att det finns valbara fält och möjlighet att skapa egna. Att efter en viss tid följa upp och utvärdera nya förändringar i verksamheten är också en självklarhet så vi säkerställer att vi verkligen blir bättre.

IA systemet är ett gratis system för företag och organisationer som är anslutna till AFA försäkringar. Vill du och ditt företag eller organisation ha hjälp med att utveckla eller byta system till IA, tveka inte att höra av er till mig.