Framgångsrik projektledning av iTid på Latitude 64

2024-05-15
Latitude 64 tillverkar och distribuerar golfdiscar globalt och har flera varumärken i sin portfölj. Bolaget har haft en kraftig tillväxt under många år och nyligen förvärvades det finska företaget Spin 18 (Discmania).

iTid har lett ett projekt på Latitude 64 som syftade till att centralisera den europeiska lagerverksamheten genom att flytta Discmanias lager från Tammerfors i Finland till Skellefteå, Sverige. Målet var att effektivisera logistiken och stärka distributionsnätverket, samtidigt som en oavbruten service till återförsäljare och konsumenter bibehölls.

Utöver en fysisk flytt av discar och merchandiseprodukter innebar projektet även en överföring av all data och alla processer från NetSuite till SAP. Här uppstod de största utmaningarna då organisationerna hade olika sätt att arbeta och strukturera sina data. För Latitude 64 har detta bland annat inneburit nya sätt att arbeta tillsammans med sina storkunder.

Microsoft Planner i Teams användes för att styra projektet och effektivt följa upp aktiviteter i de olika delprojekten. Visuella processkartläggningar var avgörande för att förstå processer och flöden, och visade tydligt hur olika delar av företaget är inblandade samt hur ansvarsgränser ser ut. Dessa kartläggningar underlättade identifiering och genomförande av migreringen av både processer och data.

Samarbetet med BeOne North var avgörande för en framgångsrik implementering och integration i SAP. Deras expertis i SAP möjliggjorde en smidig övergång från NetSuite till SAP.

En viktig insikt från projektet är betydelsen av god datakvalitet. Med rätt data löper processerna genom organisationen på ett smärtfritt sätt, vilket innebär att kunderna får sina beställda produkter inom den utlovade tiden och organisationen slipper hantera de problem som felaktiga eller saknade uppgifter kan orsaka. Denna fokus på datakvalitet stöder den nuvarande verksamheten och stärker Latitude 64:s position på marknaden.