Ledarskap och motiverade medarbetare

2022-03-07
Hur ska ett ledarskap fungera för att motivera medarbetare?

Jag hade nyligen förmånen att få träffa sistaårselever på gymnasiet och prata ledarskap. Jag tycker alltid det är roligt att få komma ut och träffa elever och studenter och prata om olika teman för det ställer krav på mig själv att vara formulerad kring ämnet. För att bli formulerad runt ett ämne så krävs det också att jag reflekterar kring det, reflekterar kring mina egna tankar men också utifrån erfarenheter och återkoppling från tidigare samtal och interaktioner. Egen reflektion utifrån interaktion med andra är en stor källa till egen utveckling och jag älskar utveckling. Så här efter pandemin är det självfallet extra kul att kunna träffas i verkligheten också och speciellt när vi pratar om ledarskap.

Ledarskap kan te sig på många olika sätt, få har väl missat senaste tidens jämförelser mellan Rysslands och Ukrainas ledarskap? För mig handlar ledarskap delvis om att visa vägen för dem jag leder men främst om att stötta, utmana, coacha, guida och motivera människor. Föga förvånande kommer jag alltså ganska snabbt in på motivation när jag pratar om ledarskap. Ett område som är komplext för alla motiveras av olika saker och kanske till och med av olika saker i olika situationer.

Hur uppnå motiverade medarbetare?

Jag fick frågan från eleverna hur jag då vet på vilket sätt jag ska motivera var och en i en arbetsgrupp och mitt svar var att jag måste lära känna individerna i gruppen. Jag måste lära känna de människor jag jobbar med för att veta vad som motiverar var och en och hur jag ska nå fram till och locka fram den motivationen när det behövs som mest. En bra kunskap att ha för att snabbare förstå och lära känna en människa är att kunna läsa kroppsspråk och de signaler som sänds ut och inte bara lyssna på de talade orden. Under mina många år som chef och ledare är det områden som jag har utvecklat, att lyssna på vad personen jag pratar med säger men lika mycket läsa av de signaler som sänds ut. Därför är det också så mycket roligare att träffa en grupp elever i verkligheten, för inte bara kan jag höra deras frågor, jag kan många gånger förstå mer av vad de vill veta än vad själva frågan indikerar och, framför allt, jag kan se hur mitt svar tas emot. Jag kan se om det jag säger är begripligt eller om det behöver förtydligas, jag kan se om det skapar följdfrågor och jag kan se om det är intressant att prata mer om eller om det kan släppas och gå vidare till nästa fråga eller ämne.

Att förstå mer av det budskap som människan jag talar med förmedlar, att förstå mer än de uttalade orden är för mig en viktig egenskap för en bra ledare och ett bra hjälpmedel för att förstå drivkraften hos var och en av dina medarbetare eller medmänniskor.

Jag lyssnade för ett tag sedan en mycket inspirerande bok vad gäller just motivation, vad som motiverar oss människor och hur vi kan hålla motivationens låga uppe under lång tid. Motivationsrevolutionen: från temporär tändning till livslång låga skriven av Magnus Lindwall och Olof Röhlander. En bok som baseras i den vetenskapliga självbestämmandeteorin och som jag rekommenderar alla att läsa som på något sätt håller på med ledarskap, alltifrån att du jobbar som chef till att du är tränare för ungdomslaget. Eller varför inte läsa den för din egen skull? Att bena ut och reflektera över sina egna drivkrafter är ett stort steg i en egen utveckling.