Personlig reflektion kring Daglig Styrning

2019-12-29
Daglig Styrning är lika bra som vägskyltar och navigering när man åker bil

Tänk dig att du sätter dig i bilen (Strategi) för att åka till en plats (Vision). Det är solklart vart du ska och hur du ska komma dit. Men visst känns det skönt med vägskyltar och navigeringshjälp när du väl är på väg? Själv gillar jag just navigeringen som hjälper till att hitta bra omvägar vid vägomläggning eller trafikstockning. Särskilt bra när man vill komma iTid…

Samma sak gäller i våra verksamheter. Ofta har vi visioner för vart vi är på väg och vi har valt strategier för att ta oss dit. Men det är svårt att förutspå hinder och problem (vägomläggning och trafikstockning) på vår väg.

Daglig styrning är ett verktyg som hjälper oss agera utifrån dagens förutsättningar samtidig som vi håller riktningen mot målen. Du som ledare får bättre koll på att ni fortfarande är på rätt väg, samtidigt som du kan agera om ni håller på att köra av banan.

Linda Rosén på Lindbäcks bygg uttryckte det bra – ”Hur länge vågar jag blunda?”

P.S. Bilden visar en av DS-tavlorna på UMESLÄP AB