Prioritera strategiska inköparens tid

2020-04-07
Den som är insatt i strategiskt inköp vet att det är viktigt att dela in sitt sortiment av inköpta varor och tjänster i lämpliga kategorier och utforma en bra inköpsstrategi för respektive kategori. Det finns många verktyg att ta till när strategin utformas, exempelvis den klassiska Kraljics-matrisen på bilden. Den här texten ska emellertid inte handla om hur inköpsstrategier utformas utan snarare om vikten av att prioritera inköparens tid.

Ett företag kan köpa tusentals olika varor och tjänster som är indelade i ett mycket stort antal kategorier. Eftersom inköpare precis som annan personal har begränsat med tid så kan vi inte arbeta med allt. Oavsett om våra inköpsstrategier utformas med avancerade metoder eller bara med sunt förnuft så måste vi först bestämma vilka kategorier av varor och tjänster vi ska fokusera på.

Bestäm besparingspotential

Det givna svaret på vilka kategorier vi ska arbeta med är de som har mest besparingspotential. Tolkningen av ordet besparingspotential brukar dock ofta vara allt för snäv, ibland bara som ”de kategorier där priset kan sänkas mest”. Priset är bara en del, en strategisk inköpare måste tänka större och kanske involvera andra delar av organisationen för att hitta den totala potentialen. Analysera ur perspektiven Behov-Leverantör-Arbetssätt:

Behov:
 • Minska förbrukningen
  • Kan behov minskas eller elimineras?
  • Finns alternativ med längre livslängd?
 • Öka köpkraften
  • Gemensamma avtal/allianser
  • Slå samman behov från olika avdelningar
  • Öka efterlevnad av avtal
 • Ifrågasätt specifikationer
  • Betalar vi för onödigt hög kvalitet eller servicenivå?
  • Har vi för snäva toleranskrav?
  • Köp standard
Leverantör:
 • Utveckla relationerna
  • Nya samarbets-former
  • Långsiktiga avtal
 • Öka konkurrensen
  • Anbudsbaserade förhandlingar
  • Jämför pris/prestanda
 • Förändra leverantörsbasen
  • Omfördela volymer
  • Globala inköp
  • Köpa/tillverka analyser
Arbetssätt:
 • Sänk logistikkostnader
  • Optimera fysiskt flöde
  • Minska förråd/lager
  • Skatter/tullar/ avgifter
 • Reducera Life Cycle Cost
  • Hyra eller köpa?
  • Kostnad för underhåll och reservdelar
  • Garantier
 • Minska eller eliminera transaktioner
  • E-handel
  • Rationalisera ankomstkontroll
  • Automatiska beställningar

Prioritera

Förutom besparingspotential måste vi förstås ta hänsyn till hur svårt det är att ta hem potentialen. Genom en prioriteringsmatris som både visar besparingspotential och svårighetsgrad är det lätt att plocka ut de kategorier som är värda att fokusera på. En kategori med låg besparingspotential kan definitivt vara värd att arbeta med om potentialen är lätt att ta hem.

När vi valt vika kategorier vi ska arbeta med är det bara att ta fram Kraljics, Den Holländska Väderkvarnen, Kraftmatrisen eller det sunda bondförnuftet och börja jobba….