Verksamhetsutveckling med Produktion 4.0 – Polardörren AB

2020-03-16
Polardörren AB genomgår en förändringsresa och har tidigare deltagit i Produktionslyftets startprogram. Strategin framöver är att fasa ut inköpta produkter för återförsäljning till att tillverka mer eget. Detta ställer nya krav på produktionen och medarbetarna. Med hjälp av programmet Produktion 4.0 har Polardörren arbetat vidare från Produktionslyftets startprogram.

Produktion 4.0 är samverkansprojekt mellan IUC Norr AB och Luleå tekniska universitet, för regionens små- och medelstora företag.
I Polardörrens fall var målet med projektet att:

 • Förkorta genomloppstid från kundorder till produkt ut
 • Öka kvaliteten på slutprodukterna
 • Erhålla insikt och kunskap kring hur digitala system kan stötta produktionen

Resultat

 • Påskyndat processen med processystem
 • Synliggjort lednings- och produktionsprocesser
 • Vi ser möjligheterna med digitala system för att effektivisera och stödja produktionen.
 • Insikten om att vi har externa kvalitetsbrister i råmaterial vilket lett till att vi byter för att öka kvaliteten.
 • Lett till att vi bytt ut material i karmar för att öka kvalitén.
 • Förbättrat och trimmat pulsmöten – Daglig styrning
 • Workshops med personalen för ökad förståelse för flödeseffektivitet
 • Taktad produktion i paketeringen
 • Visuell planering
 • Fortsatt handlingsplan efter initativ: Arbete med Hukin och införandet av monitor MPS

Förväntade och faktiska långsiktiga effekter

 • Minskat på övertidstimmar hos produktionspersonalen
 • Ser det på sista raden, innebär att Polardörren kommer ha en bättre marginal på vår produkt.
 • Leveranssäkerheten har ökat – Antalet viten har minskat
 • Införande av kvalitetsstandarder och följer upp det dagligen så vi förväntar att både produkt och produktionskvalitet kommer öka
 • Kortad ledtid från ca 10 veckor till 4 veckor.

Polardörren har ordet

”Det har varit jättelärorikt där man fått hjälpmedel, och knuff. Man har fått växa inom sin roll på företaget.

Anna Rönnbäck, Produktionsansvarig

”Detta har varit en överlevnadsfråga för oss. Hade vi inte arbetat med produktionslyftet och därefter produktion 4.0 hade vi nog inte varit här idag. En ren överlevnadsfråga”.

Kurt Hempele, VD