Projekt blir ofta inte som det var tänkt – det blir ofta bättre!

2023-09-01
När vi arbetar i projekts dyker det ofta, för att inte säga alltid, upp nya behov som behöver hanteras för att projektet ska nå i mål.

Det är som när man målar om väggarna hemma i hallen, då ser man att även taket behöver målas om, en ny ytterdörr behövs och kanske en ny matta också. Inte för att ett förbättrings- eller utvecklingsprojekt är att likställa med ommålning i hallen, men poängen är att när fokus läggs på något specifikt,  dyker det nästan alltid upp annat som påverkar eller projektets framdrift är beroende av. Men det är ju det som är så spännande och intressant med att jobba i projekt, att just fånga ”utstickarna”, hitta problem och hjälpa till att lösa dessa.

Ett exempel från verkliga arbetslivet. Vi är hos en kund för att hjälpa till med deras dagliga styrning. Ganska snabbt ser vi ett behov av att stötta ledarna i organisationen vilket leder till att vi coachar dem. Vilken kompetens behövs på vilken roll och vilka medarbetare har dessa kompetenser och var krävs kompetensförstärkning? Kontenta blir att vi då också hjälper till med kompetenskartläggning.

Så vägen från projektstart till projektslut är härlig och slingrig och vi finns där, hela vägen