Reflektioner från solstolen

2022-09-08
Ibland får man tid att reflektera och under sommaren i solstolen har jag gjort just detta, reflekterat. Jag har nu jobbat ett drygt år på iTid. Inte klokt vad tiden går fort när man har roligt.

Ett av de roligaste och mest utmanande uppdragen har varit det vi gör tillsammans med Boliden i Aitik. Dels har det varit roligt och utmanande på grund av att det är en typ av verksamhet som jag inte tidigare stött på. En verksamhet på en helt annan skala än vad jag är van vid. Stora ytor, långa avstånd, dyra och STORA maskiner, mycket folk och långa ledtider. Ganska långt ifrån ett taktat produktionsflöde i en fabrik.

Som tur var fick jag förmånen att jobba tillsammans med en mentor som heter Maria. Maria Öqvist, som också är iTidare, har jobbat tillsammans med Boliden i olika frågor, till och från, under många år och kan verksamheten väl. Jag tror också att jag har bidragit med lite ”nya ögon” och ställt de där lite dumma men väldigt nyttiga frågorna. Men det har också varit roligt på grund av det engagemang som vi mött hos de som medverkat i arbetet i Aitik. Viljan att dela med sig och utforska nya arbetssätt som förenklar, har varit stor.

En framtid där vi bor, är vår ledstjärna i allt vi gör. För att skapa en framtid där vi bor måste vi tillsammans hjälpas åt att skapa förutsättningar till god hållbarhet. Arbetet vi hjälper till med i Aitik handlar om just det. I en verksamhet tillför en bra underhållsprocess till just bättre hållbarhet, ur alla aspekter. Ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Ekonomiskt, för att vi kan hålla ner kostnaderna för reservdelar, men också korta ner ledtiden för underhållsstoppen. Socialt, då det skapas en mer lättplanerad och därmed mindre stressig vardag. Ekologisk, då vi bland annat kan öka livslängden på de maskiner som används i verksamheten.

Vad har vi då gjort? För att beskriva det behöver jag backa bandet ca 8 år, långt innan jag började på iTid. 2014 påbörjades ett arbete med att skapa livscykelplaner för de grävmaskiner som Boliden använder i sin verksamhet. Jag lade till de två bilderna för att ge en bild av just hur stora maskinerna är.  Dessa livscykelplaner ligger till grund för, dels vad som skall underhållas men också när det skall genomföras. Allt  enligt leverantörens förslag och Bolidens erfarenheter. Det arbetet gjordes av Maria och Emma Joslin, som också jobbar hos oss på iTid.

Under det år som jag varit med på resan har vi arbetat med storstoppsprocessen för grävmaskiner. En process med lång ledtid då den också innefattar planering, budgetering och införskaffning av de delar som behövs vid storstoppen. Det rör sig med andra ord om en processledtid på några år.

Vi har tillsammans med personalen som är inblandad, i detalj, kartlagt och beskrivit hur processen ser ut. Klarlagt ansvarsfördelningen i de olika stegen och skapat ett flöde som är enkelt att följa. Genom att nyttja möjligheterna i Office 365 har vi också kunnat skapa en tydlig översiktsbild över läget, trots att flera storstoppsplaneringar pågår parallellt. En översikt som har skapat ett lugn i organisationen. Till detta finns naturligtvis ett ledningssystem som definierar bland annat informationsflödet, en mötesstruktur som stödjer behoven och en daglig styrning för faktainsamling, planering,  information och avvikelsehantering.

Har jag då tagit några lärdomar från detta projekt? Absolut! Kanske mest sådant som vi egentligen vet, men som det är så skoj att få bekräftat, att det stämmer.

  • Förbättringsarbete kan ibland ta tid, och det måste få ta tid för att sätta sig. Det gäller att hålla i och ta små steg i taget.
  • Belöningen av ett hårt arbete – god stämning i gruppen med energi som gör att man vågar fortsätta utmana och utveckla gamla arbetssätt, men på ett strukturerat sätt. En belöning som också bidrar till mindre stress och mer av ”vi, inte jag”.
  • Daglig styrning genom ett tydligt ledningssystem ger koll på läget, för alla.
  • Ett fungerande underhållsarbete främjar långsiktighet och hållbarhet.
  • Koppla förbättringsarbetet mot företagets övergripande mål och gör det begripligt hur var och en bidrar till målen.

Om ni tycker att det här med underhåll känns som ett intressant ämne, håll utkik efter vårt frukostseminarium som kommer i det temat!!

Heja, alla som är med i arbetet mot ”en framtid där vi bor”!