Så ökar du genomflödet och effektiviteten i din trähusfabrik

2021-10-14
Alla trähusfabriker har förluster. Vi på iTid använder beprövade metoder och enkla verktyg för att ta kontroll över förlusterna och minska dem. Vi kallar det ibland för slöserijakt. Minskat slöseri ger effektivare produktion. Det betyder att färre resurser förbrukas per producerad enhet. Högre effektivitet gör att du kan välja mellan att producera mer till samma fasta kostnader eller minska din kostnad per producerad enhet.

Det finns två första steg för att öka produktiviteten i din trähusfabrik. Balansera och takta din produktionslinje. Genom att takta synliggör du balanseringsförlustser i produktionen. Det andra är att hålla koll på effektiviteten på dina stationer. Det gör du genom att följa upp OEE (Overall Equipment Effectiveness), kallas ibland för TAK (Tillgänglighet, Anläggningsutnyttjande, Kvalitet) eller UTE (Utrustningens Totala Effektivitet) på svenska. Det är ett nyckeltal för att mäta produktionseffektivitet.

Detta gör du genom att:

  • Använd OEE och en grundläggande förlustmodell med enkla, tydliga beskrivningar av orsak och utrustning. Koda varje stopp med en orsak.
  • Gör förlusterna visuella för dig själv, ditt team och dina chefer.
  • Använd denna data som beslutsunderlag varje dag för att samla era positiva idéer till att gemensamt minska förlusterna.

I steg tre så digitaliserar och automatiserar du OEE uppföljning med exempelvis RS-Production från Good Solutions.

Vill du prata OEE eller flödeseffektivitet så får du gärna höra av dig till mig.