Sälj och verksamhetsplanering (SVP) i offentlig sektor?

2023-02-28
I början av feb på Norrlandskonferensen berättade Olov Boman, VD, Kuusakoski Sverige AB om hur de har jobbat med sälj- och verksamhetsplanering. Något som många verksamheter inom tex industrin arbetar med. Men hur ser det ut i offentlig sektor?

Vi har jobbat med behovs- och kapacitetsstyrning inom offentlig sektor. Även om det inte heter sälj- och verksamhetsplanering så är det i stort sett samma sak de vill uppnå. I grund och botten handlar det om att förlänga horisonten och skapa strukturer för att fatta strategiska och taktiska beslut i god tid för att kunna planera och balansera behov och resurser och förbereda ett bra operativt införande.

Olov berättade om Kuusakoskis växande lager då vi medborgare ofta städar ur garaget på metallskrot under sommarhalvåret. Ett ökat lager som de har med i sin prognos långt innan sommaren kommer.

Samma typ av prognos finns, eller borde finnas, i offentlig sektor. Tex under pandemin då många regioner valde att minskat det elektiva (icke akuta) intaget då restriktionerna minskade ner kapaciteten pga sjukfrånvaro och vab. Ett sådant beslut skapar behov av nya beslut för hur den växande kön (lagret) inom elektiva flödet senare ska jobbas bort. Allt ihop handlar om att hitta bästa möjliga balans mellan behov och resurser samt att göra skarpa prioriteringar när balans ej går att uppnå.

Alla typer av verksamheter behöver fatta snabba beslut i operativ verksamhet. Trixet är att även våga ta beslut för framtiden på den information eller prognos man har.

Att i samverkan fatta beslut i god tid baserat på den data man har, istället för att alltid fatta hastiga beslut mitt i krisen, kanske mer baserat på den känsla som råder. Saken är att strategiska och taktiska beslut, i kombination med ett lärande, på sikt kommer minska ner andel operativa beslut som allt för ofta handlar om brandsläckning.

Precis som Olov Boman beskrev deras tydliga ”städa ur garaget”-trend på sommaren så finns det inom offentlig sektor kända trender i både behovet och kapaciteten. Tex vet alla verksamhetschefer att det kommer en sommar då personalen ska få sin välförtjänta vila och de kan i god tid fundera på hur de ska balansera behov och kapacitet under semesterperioden.

Här vill jag ge en eloge till Lycksele sjukhus, Region Västerbotten där de i ett försök att matcha behov och kapacitet efter pandemin provade ett ökat antal dagkirurgier, dvs att patienten går hem samma dag, för att minska ner behovet av vårdplatser. Ett försök som föll väl ut då man bättre lyckades möta behovet av operationer med tillgängliga resurser under semesterperioden utan en minskad vårdkvalitet för patienterna.

Jag hoppas att fler offentliga verksamheter börjar jobba mer aktivt med sina strukturer för strategisk och taktisk planering. Kanske kan då yrken inom offentlig verksamhet i mindre grad förknippas med konstant resursbrist och växande köer och istället förknippas mod av prioritering av våra skattepengar och en hanterbar vardag. Då kanske vi alla, medborgare och offentliganställda, kan leva ett gott liv i god hälsa.