Små insatser och projektledning ger stora resultat

2021-05-28
Ofta är det de enkla sakerna som ger de stora resultaten, bara de enkla sakerna blir genomförda. Ett virkesprojekt med FMEA (failure model effect analysis) vi driver tillsammans med vår kund Masonite Beams AB är ett bra exempel på det.

iTid Tarinfo ABs uppdrag i det specifika projektet är projektledning, kunskap om FMEA och att få saker gjorda helt enkelt. Men det är inte vi som gör sakerna, det är Masonite Beams själva, för det är ju de som har kunskapen om sin produktion. Däremot ser vi till att de tar sig tid att tillsammans gå ut och få samsyn om de problem de vill lösa (Go to Gemba), vi ser till att gemensamma möten blir av och vi sammanställer och strukturerar resultaten och stöttar i införandet av nya arbetsätt. Tillsammans ger det stora resultat, men med relativt liten insats.

På bilden ser vi representanter från Inköp, Teknik och produktion tillsammans komma överens om hur de faktiskt kan sänka sitt svinn bara genom att gå ut och få samsyn (på mindre än 10 minuter). Det ger resultat och dessutom hållbarhet, för att de tog sig tid till en stunds utveckling även fast de var och en har fullt upp med det dagliga!