Standard i driftnära verksamhet

2022-11-15
I modern tid har det blivit vanligare med högre personalomsättning, och färre guldklockor delas ut. Men hur ska man kunna överföra år av kunskap och erfarenhet från en person till en annan på ett bra sätt?

Ofta finns det personer på arbetsplatsen som byggt upp en speciell relation till maskiner och utrustning där denna relation spelar stor roll för hur bra en anläggning kommer prestera. Det där speciella ljudet eller vibrationen som maskinen eller utrustningen avger som medarbetare har ett sjätte sinne för faller mellan stolarna om vi bara stirrar oss blint på siffrorna på skärmen. Men hur ska man säkerställa att denna kunskap inte går förlorad?

 

Att växla över denna kunskap från en operatör till en annan är inte alltid så lätt och kräver år av träning och utbildning. Men vilka verktyg och metoder har vi att tillgå för att göra denna överlämning? Förutom att möjliggöra tid och resurser för utbildning och träning så måste vi ha en grund att stå på, någon form av standardiserat arbetssätt.

 

Standardisering är en grundpelare inom Lean och är ett verktyg för att översätta kunskap och erfarenhet i VAD, HUR och VARFÖR vi utför våra arbetsmoment i en process. En annan viktig aspekt är också att det blir lättare att koppla uppnådd kvalitetsnivå på en produkt eller tjänst till arbetssättet. Men det där att standardisera är inte alltid så lätt, speciellt om det är särskilda moment som kräver en viss känsla för en maskin eller utrustning. Det handlar på något vis om att försöka kvantifiera i största möjliga mån, dvs göra något mätbart. Antingen i form av mätetal, bilder, film eller annan typ av mätutrustning som beskriver VAD och HUR vi ska göra. Mycket kan man göra mätbart, det gäller bara att vara lite kreativ!