Standarder, behövs de verkligen?

2022-05-20
Funderar du på varför det är viktigt att arbeta med standardisering på din arbetsplats? Här finner du information och möjlighet till fördjupning om varför detta ämne är så viktigt.

Utan standarder hade vi inte varit där vi är idag. Allt detta kan du grotta ner dig i genom att läsa rapporten ”Tekniken är silver, Standard är guld”. Där finns en massa intressant fakta och information. Länk i kommentarer.

Att det är viktigt med standarder i det arbete som vi håller på med inom bla industrin, det vet vi. Att arbetet med standardisering dessutom har pågått i mer än 200 år är ju häftigt. Alltså sedan starten av den industriella revolutionen ca 1760. Man insåg redan då att arbeta och tillverka enligt överenskomna standarder var en förutsättning för att, dels kunna utföra arbetet effektivt, men också för att kunna utveckla sina produkter och verksamheter.

Jag brukar säga att en standard är:
– En metod för att utföra ett arbete
– Ett verktyg för att göra bra kvalitet
– En bas för ständiga förbättringar

Ett standardiserat arbetssätt skapar med andra ord förutsättningar för ett väl fungerande förbättringsarbete.

I rapporten, som är framtagen i ett samarbete mellan PiiA, Produktion 2030, SIS, SEK, Lunds Universitet och Blue Institute med finansiering från Vinnova, står det en massa intressant fakta om industrins utveckling och betydelsen av standarder för den resa som gjorts de senaste dryga 200 åren.

”I tider av större industriella teknikskiften har standardisering en särskilt viktig och långsiktig betydelse. Nu står vi inför nästa industriella utmaning när produktionen måste bli hållbar och digitaliseringen förändrar förutsättningarna. Världen behöver göra om standardiseringstricket och bygga en solid grund för nästa industriparadigm, långt in i 2000-talet.”

Så titta gärna i denna rapport, men framför allt, jobba för att förstå era egna processer. Standardisera ert arbete, innan ni börjar automatisera och digitalisera. Annars riskerar ni att måla in er i ett hörn med en digitaliserad icke fungerande, ej hållbar process och där vill ju ingen vara.

 

Läs:

https://produktion2030.se/wp-content/uploads/Rapport-Standardiseringsprojektet-4S-Teknik-ar-silver-standard-ar-guld-2021.pdf