Till alla som arbetar med förbättringar där ute. Ni är mest troligt lyckligare än andra!

2020-10-22
Lyckan som vi alla strävar efter, ligger i ansträngningen, inte i den tillfälliga framgången.
Det är lätt att tro att trygghet, komfort och flärd är eller leder till lycka. Jag kanske förnimmer den på detta sätt, men den typen av lycka funkar bara på kort sikt eftersom den, liksom drogmissbruk och avbetalningsköp, minskar förmågan att skapa framtida välbefinnande. Vi tappar ork, förlorar vår goda hälsa och riskerar att bli deprimerade. I ett längre perspektiv så leder en ansträngningslös livsstil till att vi tappar energi. Energi som är menas för imorgon, för framtiden. För det ligger i Lyckans natur att vara tillfällig.
Vill Jag må bra är det bättre att börja motionera än att lätta på bördan efterhand som jag tycker att allt blir tyngre. Vila ger energi endast efter ansträngning. Genom att använda energi, så skapar jag mer av

morgondagens energi och det är den som gör mig frisk och ger mig känslan av att vara lycklig.

Det samma gäller troligen vilken organism som helst. Eller organisation. Jag bör alltså träna mitt företag till att förändras för att möta morgondagen.
Denna insikt skulle hjälpa många att ta flera initiativ i livet. Och företag att slita sig loss från gamla arbetssätt, sanningar och därav stagnation. Allt medan omvärlden förändras vidare.