Tolv principer för systemintegrationer inom automatiseringsprojekt

2021-01-07
Behovet av systemintegration inom automatiserings- och robotiseringsprojekt ökar hela tiden. I en allt mer komplex och snabbare värld behöver vi mer exakt data i realtid för att driva effektiv processutveckling. Därför bör systemen förmedla information snarare än att vi har en person som flyttar data mellan olika system. Bra systemintegrationer minskar ledtider, minskat manuellt arbete och säkerställer kvalitet på data.

Jag har kommit att utveckla tolv principer för integrationer som jag utgår från när jag definierar integrationsplattformen i framför allt MES-projekt (Manufacturing Execution System). Principerna är mera av riktlinjer och har sitt ursprung från hållbarhetstänkande, flödesorientering och egna erfarenheter.

 1. Håll det enkelt. Vi ingenjörer har en förmåga att hitta smarta lösningar som både är kortsiktigt effektiva, fiffiga eller bara coola. Problemet med fiffiga lösningar är att de ofta är svåra att förstå av andra.
 2. Robusthet prioriteras. Delsystemen ska kunna köras även om det övergripande styrsystemet går ner. Övergripande styrsystemet ska kunna köras även om ett delsystem går ner. Hur länge är en fråga som löses individuellt, men ofta kopplat till supportavtalet.
 3. Minimera redundans. Grunddata ska ha enbart en master (ordning och reda). Alltför ofta finns det flera leverantörsregister, artikelregister eller produktionsplaner hos företag. Vilken är det då som gäller? Bestäm var grunddata ska ligga och underordna allt detta. Annars kommer vi att slösa tid på att hitta rätt data.
 4. Grunddata ska hämtas från master. Underordnade system hämtar grunddata från master för annars finns det risk att data är felaktigt och vi får kvalitetsavvikelser.
 5. Data ska hämtas när det används (kontinuerligt flöde). Genom att hämta data när vi behöver det minskar vi onödigt arbete och belastar varken server, nätverk eller naturen mer än nödvändigt.
 6. Data efterfrågas av kund. Jag menar inte slutkunden utan nästkommande processteg. Data ska inte tryckas ut i nästa process utan den ska hämtas av kund (pull).
 7. Dataproducenten formaterar data efter kundbehov. Gör redan klart tidigt i integrationsarbetet att det är producenten av data som ska formatera den efter nästa processtegs behov. Det finns ingen anledning att trycka ut all data om inte all data används och vi slipper alla kontraktsdiskussioner om vems ansvaret är att formatera data.
 8. Data skickas inte genom system som inte ökar kundvärdet på data. Det är väl klokt att använda befintliga integrationer men risken är spagetti på sikt. Se till att bygg den systemintegration som behövs med ett tydligt syfte. Det är onödigt arbete att skicka igenom andra system.
 9. Direktintegration med databaser undviks. Databaslåsningar och inkonsistent data skapar onödigt arbete och kvalitetsbrister. De flesta databaser har någon form av app som hanterar gränssnitt. Dessa kallas ofta API.
 10. Punkt-till-punkt-integration undviks. Även om det ofta börjar med punkt till punk i en automatiserad produktionslinje, så finns det anledning att tänka efter före och fundera på vilka behov som finns i framtiden. Kanske finns det anledning att fundera på meddelandehantering redan från början?
 11. Industry Foundation Classes (IFC) är standard. Industry Foundation Classes (IFC) är ett neutralt och öppet filformat som gör det möjligt att fritt byta information mellan CAD-program.
 12. Open Platform Communication (OPC UA) är standard. OPC UA är ett industriellt kommunikationsprotokoll som gör det möjligt för programvara att ansluta mot instrument eller maskiner från olika tillverkare.

Har du några principer du vill lägga till, dra ifrån eller bara prata integrationer så kan du höra av dig till mig!