Toyotas tankesätt leder till resultat på kort och lång sikt

2021-03-26
I samband med en omstrukturering av bolaget ville Stefan Burlin, som är VD på Burlin Motor tydligare involvera platscheferna i utvecklingsarbetet på de fyra verkssamhetsorterna i Luleå, Piteå, Skellefteå och Umeå. Då Burlin Motor är återförsäljare av Toyota var det naturligt att använda Toyotas egna synsätt kring kultur och ledarskap och flöde. iTid fick uppdraget att coacha Stefan och platscheferna i arbetet vilka i sin tur involverade all personal på alla verksamhetsorter.

Stefan hade sedan länge förstått att Toyotas kultur och tankesätt inte är något som kan införas som ett ”tomtebloss” i organisationen utan förändringen måste börja med honom och att han som VD och delägare behöver vara djupt delaktig och långsiktigt skapa förutsättningar för dialog samt efterfråga resultat för att få ledare och personal med sig i arbetet. Arbetet började med att skapa samsyn bland alla ledare i bolaget om varför och vad som borde göras. Genom att varva spel, teori och hemläxor skapades förståelse för Toyotas värdegrund och principer. Som anställd på Burlin Motor förväntas man respektera människor och sträva mot att ständigt utvecklas, något som Toyota beskriver med orden ”Always better together”. Vidare diskuterades hur man på Burlin Motor skulle förhålla sig till Toyotas principer, som kort beskrivet handlar om att visualisera och snabba på flöden i verksamheten.

Vår erfarenhet inom iTid visar att värderingar och principer kan vara svåra att ta till sig om det inte finns en tydlig koppling till den dagliga verksamheten. Därför var det viktigt att definiera en konkret utmaning som alla kunde förstå och jobba med, samtidigt som alla började agera och tänka enligt Toyotas tankesätt. Följande utmaningar definierades för bolagets två huvudflöden Försäljning och Verkstad:

Försäljning:

  • Inga begagnade bilar äldre än 150 dagar

Vi skall få betalt av våra kunder innan vi betalar Toyota

Verkstad:

  • Få betalt för all tid vi jobbar

Med hjälp av metoden Daglig styrning gavs även möjlighet att varje dag påminnas om vad som är viktigt och att lyfta problem och avvikelser som uppstått under föregående dag för att lära och ständigt förbättra.

Branschen är under ständig utveckling och vi måste nu fortsätta leva som vi lär. Vi har insett att det inte handlar om att jobba hårdare utan vara smartare tillsammans, eller som vi säger ”Always better together”.

 

För oss är det inget självändamål att bli störst, likt Toyota har vi i stället haft fokus på att bli den bästa återförsäljaren i stan och där tycker vi att vi har kommit långt. Den utmaning vi satte för första året är nu nådd vilket lett till både ökad lönsamhet och nöjdare kunder.

Stefan Burlin VD & koncernchef: ”Att vi skulle nå vår utmaning såg jag som självklart men att det samtidigt skulle innebära att vi fick nöjdare medarbetare blev för mig en positiv överraskning. I vår medarbetarenkät tog vi ett kliv i och med arbetet och nu är vi ett av de fem bästa bolagen i Sverige vilket jag är stolt över”.