Underhållsprocess

2019-12-18
iTid hjälper företag att förbättra underhållet. Hos Boliden gällde det att öka tillgänglighet och tillförlitlighet för företagets grävmaskiner i Aitik.

Bolidens Aitikgruva är världens mest effektiva och produktiva koppardagbrott. Varje dag, dygnet runt, bryter och hanterar gruvbolaget en stor mängd berg och hanteringen sker med några av världens största maskiner. Malmen som bryts har mycket låga halter av koppar, lägre än vad de någonsin varit. Samtidigt ökar tillgången på koppar på världsmarknaden.

För att säkerställa Aitiks långsiktiga utveckling måste Boliden vara världsbäst på produktivitet och kostnadseffektivitet. En av framgångsfaktorerna är ett effektivt underhåll som säkerställer god tillgänglighet och tillförlitlighet på mobila maskiner.

Tillsammans med Bolidens egna resurser jobbade konsulter från iTid med ett projekt för ökad produktivitet och minskat slöseri i underhållsprocessen. Se figur 1

Fig 1
Fig 1 Underhållprocessen på Boliden

 

Projektet bedrevs i fyra faser: 1-Mobilisera/designa. 2-Installera. 3-Implementera. 4-Underhålla.

Fig 2
Fig 2 Införandeprocessen

Resultat

En handlingsplan finns utarbetad. Se figur 2! Under första delen av projektet var det fokus på förståelse och på att skapa samsyn kring de utmaningar som finns för att nå en effektiv underhållsprocess.

Under andra delen av projektet var syftet att öva in det nya arbetssättet och säkerställa att det finns en fungerande process för ständiga förbättringar. Underhållsprocessen ska fortsätta att utvecklas även om projektet är avslutat.