Vad har Covid lärt oss och hur kan det hjälpa oss mot en mer hållbar framtid?

2020-12-09
Vi befinner oss i en kris. Det känns såklart jobbigt men om vi kan förmå oss att lyfta blicken och se bortom krisen så finns det stora möjligheter att omsätta våra utmaningar till möjligheter!

Vi har under de senaste nio månaderna levt i en pandemi och fått uppleva omfattande förändringar som påverkat både vårt privat- och arbetsliv på ett omvälvande sätt. Vi har varit tvungen att anpassa vår vardag på ett sätt som vi, för ett år sedan, inte trodde var möjligt. Men nu står vi här och vi ser att människan har en unik förmåga att anpassa sig, när vi tvingas till det. Ursäkter som ”vi är allergiska mot förändringar” eller ”det tar för mycket tid att ändra” är inte längre relevanta. Vilka möjligheter detta ger oss!

Jag vill uppmärksamma den online-tillgängliga rapporten ”The circular economy: a transformative Covid-19 recovery strategy” skriven av teamet från Ellen MacArthur Foundation, en stiftelse som har etablerats för att göra det möjligt för organisationer att utveckla nya lösningar inom cirkulär ekonomi.

Enligt rapporten ser många pandemin som ett gyllene tillfälle att bygga upp en motståndskraftig och koldioxidsnål återhämtning. För att detta mål ska kunna uppnås krävs att regeringar världen över vidtar kraftfulla åtgärder som inte bara fokuserar på att skydda nationella ekonomier under kriser utan också skapar en väg mot en bredare ekonomisk omvandling som är mer motståndskraftig mot framtida globala risker. Hur ska det gå till kanske du tänker? -Genom den cirkulära ekonomin (CE), den öppnar vägen för en motståndskraftig återhämtning. Cirkulär ekonomi tar inte bara upp de negativa effekterna av den linjära ekonomin, utan ännu viktigare representerar den en systematisk förändring som bygger långsiktig motståndskraft, genererar affärsmässiga och ekonomiska möjligheter samt ger miljö- och samhällsnytta.

Baserat på de senaste tio årens forskning kring cirkulär ekonomi, lyfter Ellen MacArthur Foundation i denna rapport fram hur beslutsfattare kan hjälpa till att skapa en väg mot en motståndskraftig återhämtning. För att möta dessa kort- och långsiktiga ambitioner har politiska beslutsfattare en viktig roll:

Som en del av detta har tio kraftfulla cirkulära investeringsmöjligheter inom fem nyckelsektorer identifierats. Investeringsmöjligheterna är inom dessa sektorer:

1. Byggsektorn

2. Transportsektorn

3. Plastförpackningsindustrin

4. Modeindustrin

5. Matindustrin

Tillsammans optimerar de användningen och återvinningen av tillgångar, material och näringsämnen, samtidigt som de erbjuder ekonomiska, miljömässiga och samhälleliga fördelar som kan hjälpa till att hantera både kort- och långsiktiga mål för den offentliga och privata sektorn. Här behöver vi beslutsfattarnas hjälp för att möjliggöra en så smidig övergång som möjligt till den framtida ekonomi; -en ekonomi som är mer välmående och inkluderande, som uppnår de många offentliga politiska målen för 2020-talet och som samtidigt minimerar risker för framtiden.

Visst är det så att regeringens åtgärder spelar en mycket viktig rollen i vår kommande ”post-corona-värld”, både i närtid och för kommande generationer men vi behöver inte, och kan inte vänta, på att politikerna gör arbetet åt oss. Vi alla har ett stort personligt ansvar för att bidra till en hållbar framtid. Ta en stund och tänk både litet och stort, vad kan jag göra för att bidra till en mer hållbar framtid för mig och kommande generationer?

Källor:

Ellen MacArthur Foundation websida: https://www.ellenmacarthurfoundation.org/

The circular economy: a transformative Covid-19 recovery strategy:

The-circular-economy-a-transformative-Covid19-recovery-strategy.pdf (ellenmacarthurfoundation.org)