Vi går en ny vår till mötes !

2021-06-11
Om vi bara vill så kan benchmarking och tematräffar få en ny vår, digitalt och på distans. En vår som gör att vi tillsammans kan fortsätta att skapa en framtid där vi bor!

Tänk vad Covid-19 har påverkat våra liv det senaste dryga året. Det har påverkat vårt sätt att möta och förhålla oss till andra människor. Vi håller distans och träffar inte okända, vi umgås bara med närmaste familjen och reser så lite som möjligt. För att klara av arbetslivet har vi blivit tvungna att bli mer digitala och arbeta på distans. Detta har medfört att vi numera interagerar på ett sätt som åtminstone jag inte trodde var möjligt bara för några år sedan. För vem kunde tro att den situation som vi hamnat i, med en världsomspännande pandemi och risk för smittspridning, skulle skapa en utveckling av vår teknikmognad i en sådan takt som vi sett den senaste tiden.

Benchmarking kan få en ny vår. Det som många gånger har varit en utmaning för oss här i norr, med långa resor, många timmar i bil, behöver inte längre vara ett hinder för givande företagsbesök. Besök där vi lär oss nya saker, träffar nya människor och bygger nätverk.

Den nya teknik och datormognad som tagit fart under pandemin har gett oss verktygen för att genomföra lyckade nätverksträffar på distans. Naturligtvis är det fortfarande en utmaning när det gäller att få besöken att flytapå och gällande att engagera och skapa en bra dialog, men det är saker vi säkert kommer att lära oss eftersom tiden går.

Låt mig ta ett exempel. Vi på iTid har startat ett Lean-nätverk med deltagande företag från Västerbotten och Norrbotten. Vår första träff genomförde vi via teams. På den träffen deltog 21 personer från ett antal olika företag och branscher. Träffen genomfördes i samarbete med Polardörren AB, där vi också genomförde ett virtuellt studiebesök. Magnus, från iTid guidade oss, tillsammans med Anna Rönnbäck från Polardörren, genom företagets produktionsflöde och processer. Anna kompletterade med mer detaljerad fakta där så behövdes. Efter genomförd guidning fick vi ställa frågor och resonera kring det vi sett. Ett stort plus för värdföretaget är att ”besökarna” också fick chansen att lämna in förbättringsförslag utifrån vad de sett.

En liten Workshop om hur vi ska utforma och förbättra denna typ av träffar hölls tillsammans med deltagarna och sammanställdes via det digitala verktyget Miro, så att resultaten kunde distribueras direkt i anslutning till träffen. Den utvärdering vi fick efter genomförd träff var väldigt positiv och signalen att fortsätta med virtuella träffar var stark. Många såg möjligheten att delta i denna typ av träffar då det inte tar en massa tid i anspråk för transporter.