Vi målar den gemensamma bilden

2023-02-17
En grundsten i allt förbättringsarbete är samsyn, att alla ser samma bild. Det är först när vi ser samma bild att ta avstamp i som vi gemensamt kan jobba mot samma mål.

En samsyn om företagets nuläge och önskat läge är grundläggande för ett lyckat och långsiktigt utvecklingsarbete, med det egna lärandet och förmågan att förändra i fokus. Detta gäller såklart även oss på iTid och vi samlads två gånger varje år och då gör vi det inte bara för att det är roligt att ses utan för att det är så viktigt att vi har en samsyn. En samsyn på vart vi är som företag och vart vi ska.

Många ledare underskattar den kraft som kan skapas genom samsyn. Att tillsammans i företaget förstå nuläget och vara med och skapa det önskade läget skapar engagemang och delaktighet vilket är en förutsättning i all långsiktig utveckling och förbättringsarbete. Här skapas förståelse för vad som verkligen är en förbättring och inte bara en förändring. När vi samlas på iTid och målar vår bild av framtiden ser det ut som för många andra men en sak sticker nog ut. Hos oss är det inte en person som håller i taktpinnen och visar vägen som målningen skapas på utan vi är många som målar samtidigt. Delaktighet och tänka vi – inte jag, är viktigt för oss vilket också speglas när vi ritar upp vägen och målar framtiden. Vi ägnade mycket tid till att fundera på hur vi kan göra saker på annat sätt än vad vi tidigare gjort och hur vi kan dela erfarenheter, kunskap och idéer mellan våra kontor.

Att göra saker på ett annat sätt än man tidigare gjort, att tänka annorlunda och utanför ramarna är energikrävande och inte något som kommer av sig själv. Det kräver en vilja att testa, det kräver mod att våga och det kräver inspiration att försöka. Inspirationen tillför vi genom olika övningar och utmaningar men viljan och modet måste komma från var och en. En utgångpunkt i en gemensam syn på vart vi är och vart vi ska gör det enklare att plocka fram både viljan och modet, när man vet att vi ser samma utgångspunkt och mål skapas en trygghet i att våga dela med sig. Det är kraften i att vi tillsammans målar bilden av vår framtid.