iTid och LTU mentorskapsprogram

2023-12-14
Vi är stolta över att delta i mentorskapsprogrammet och stödja studenter.

LTU erbjuder ett mentorskapsprogram där studenter kan få en mentor från arbetslivet. Syftet är att ge professionella råd och utöka kontaktnätet för framtida karriärer. Programmet anpassas efter studenternas behov och mentorernas erfarenheter.

Läs mer om programmet här eller hör av dig till vår kollega Anders Sörqvist.