iTid fortsätter stötta LKAB Logistik

2023-10-02
Under våren har iTid arbetat tillsammans med LKAB Logistiks ledningsgrupp i en workshopserie som syftat till att skapa samsyn kring verksamhetens styrning och ledning. Genom att ta ett gemensamt krafttag där alla ledare tillsammans beslutat om en tydlig riktning framåt, är målet att nå ett ännu mer effektivt logistikflöde. I höst fortsätter arbetet i form av ett pilotprojekt med fokus på tågtransporterna i Norra omloppet, vilket sträcker sig från Terminalen i Kiruna till Terminalen i Narviks hamn.

iTid kommer att stötta berörda sektioner med ett verksamhetsnära fokus för att skapa förbättringar i flödet. Projektet drivs med ett stort fokus på ägandeskap och drivkraft hos den egna organisationen, där Logistiks medarbetare själva står för genomförande, implementation och uppföljning av aktiviteter, medan iTid fungerar som en katalysator för projektet, där vi stöttar med coachning, metodstöd och processledning.

Vill du veta mer om hur vi arbetar med förändringsledning? Kontakta oss!

Levererande konsulter:

Jennie Söderlind

Anders Sörqvist