iTid genomför intervjustudie i Samarbete och Hållbarhet i Kvarkenregionen  

2021-08-30
På uppdrag av projektet Future Cleantech Solutions i samverkan med projektet Framtidens hållbara industrimiljöer genomför iTid en intervjustudie med syftet att lyssna in företagens behov, utmaningar och framtidsplaner kring hållbarhetsfrågor och samverkan.

Intervjuerna fokuseras till företag i Västerbotten och Västernorrland men är en del i en studie inom Kvarkenregionen. Målet är att skapa en nulägesbild av företagen samt hur deras behov ser ut framgent.

Det gränsöverskridande projektet ”Future Cleantech Solutions” är ett projekt som ska främja möjligheterna till konkreta affärs- och samarbetsmöjligheter för små och medelstora företag inom grön teknik, ren energi och hållbara lösningar. ”Framtidens hållbara industrimiljöer”, ett omfattande samverkansprojekt där industriföretag i Västerbotten – både stora industrier och SMF – samlats för att gemensamt arbeta för ökad hållbarhet.