iTid hjälper Maximalfönster med förbättrad spårbarhet och produktkvalitet

2023-01-26
Att snabbt och effektivt spåra upp och kontrollera kvalitetsbrister i material som används i ett producerande företag är av högsta vikt för att upprätthålla en hög produktkvalitet. Tillsammans med Maximalfönster i Åshammar har iTid arbetat fram ett nytt arbetssätt, med stöd av gemensamma Excelfiler inom företaget, i syfte att förbättra spårbarheten av material i produktionsflödet.

– Ett problem som vi hade identifierat, var svårigheten att spåra material med kvalitetsbrister där bristen upptäcktes under produktionens gång. Att spåra upp var hela den leveransen fanns i produktionen och plocka ut den var svårt, säger Erika Parneborg, VD på Maximalfönster.

– Uppdraget iTid fick var tydligt definierat. Hitta ett arbetssätt inom nuvarande IT-system som kan förbättra spårbarheten och i slutändan höja produktkvaliteten. Det löstes genom att skapa en databas i Excel där operatörerna registrerar löpande och i alla produktionssteg vilket material som används, säger Måns Montell, konsult på iTid.

– Utmaningen att skapa bra spårbarhet är ofta att få det att fungera i den dagliga verksamheten och som inte skapar allt för mycket merarbete för personalen. Här hade vi tillsammans med kunden löpande möten med produktionspersonalen för att få till ett fungerande arbetssätt som håller över tiden, avslutar Måns Montell.